Naša ponuka

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

image005.png  image004_1.jpg                            image002_1.jpg

 

   Nákup inovatívnych technológií na výrobu nábytku 
   Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky

   Miesto realizácie projektu: Horovce 268
   Názov a sídlo prijímateľa: VDD Orava, s.r.o., 029 55 Novoť 201
   Stručný opis projektu:
   Predmetom projektu je nákup modernej, technológie na výrobu nábytku
   Cieľom projektu je Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy VDD Orava, s.r.o.
   zavedením inovatívnej technológie na výrobu nábytku
   Dátum začatia realizácie projektu: máj 2010
   Plánovaný dátum skončenia realizácie projektu: apr
íl 2011
   Výšku poskytnutého príspevku: 484 344 ,00 EUR